Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse av ansökan – täktverksamhet inom Vanbo Gård 1:1 i Smedjebackens kommun

Vanbo Grus AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Vanbo Gård 1:1 i Smedjebackens kommun.

Vanbo Grus AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Vanbo Gård 1:1 i Smedjebackens kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Smedjebackens kommun samt hos Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 30 juli 2024. Ärendenummer 7467–2024 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss