Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Ansökan om ändringstillstånd, Hitachi Energy Sweden AB – Ludvika kommun

Hitachi Energy Sweden AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för bolagets verksamhet på fastigheten Ludvika 4:44 i Ludvika kommun.

Ansökan gäller ökad förbrukning av epoximassa för gjutning av genomföringar, uppförande av nytt måleri, ökad användning av polyuretan och zink för tillverkning av torra kondensatorer samt montering av ökat antal IGBT/BIGT:er. Miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Ludvika samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 25 juli 2024.

Ärendenummer 6977–2024 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss