Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Tillståndsansökan Skanska Industrial Solutions AB – Borlänge kommun

Skanska Industrial Solutions AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheterna Dalsjö 17:21 och Söpnarby 12:9 Transtrand 1:6 i Borlänge kommun.

Skanska Industrial Solutions AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheterna Dalsjö 17:21 och Söpnarby 12:9 Transtrand 1:6 i Borlänge kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos kommunens Servicecenter i Borlänge kommun samt hos länsstyrelsen. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 19 juli 2024.

Ärendenummer 3305-2024 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss