Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Tillståndsbeslut Söderhamns Stuveri & Hamn AB – Söderhamns kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 14 juni 2024 meddelat Söderhamns Stuveri & Hamn AB utökat tillstånd enligt miljöbalken för Orrskärs hamn inom fastigheten Ljusne 7:133 i Söderhamns kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 14 juni 2024 meddelat Söderhamns Stuveri & Hamn AB utökat tillstånd enligt miljöbalken för Orrskärs hamn inom fastigheten Ljusne 7:133 i Söderhamns kommun.

Tillståndet gäller för att bedriva hamnverksamhet med en godsvolym om maximalt 1 000 000 ton per år. Beslutet finns tillgängligt hos Söderhamns kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga och skicka sitt överklagande till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 19 juli 2024. Ärendenummer 551-9133-2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss