Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Tillståndsansökan Stora Enso Skog och Mark AB – Ludvika kommun

Stora Enso Skog och Mark AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Norhytteskog 1:3 i Ludvika kommun.

Stora Enso Skog och Mark AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Norhytteskog 1:3 i Ludvika kommun

Stora Enso Skog och Mark AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten Norhytteskog 1:3 i Ludvika kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Ludvika kommun samt hos länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 18 juli 2024. Ärendenummer 5570–2024 bör anges.

Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss