Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Beslut om förlängd igångssättningstid för avloppsreningsverk Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB – Malung-Sälens kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 6 maj 2024 beslutat om att ge Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB förlängd igångsättningstid för Sälfjällets avloppsreningsverk inom fastigheten Östra Sälen 8:11 i Malung-Sälens kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 6 maj 2024 beslutat om att ge Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB förlängd igångsättningstid för Sälfjällets avloppsreningsverk inom fastigheten Östra Sälen 8:11 i Malung-Sälens kommun.

Beslutet finns tillgängligt hos Malung-Sälens kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 10 juni 2024.

Ärendenummer 3969-2024 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss