Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse – Ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftpark wpd Onshore Lannaberget AB – Rättviks kommun

wpd Onshore Lannaberget AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för vindkraftspark Lannaberget på fastigheten Ore 1:3 i Rättviks kommun.

wpd Onshore Lannaberget AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för vindkraftspark Lannaberget på fastigheten Ore 1:3 i Rättviks kommun.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga vid kommunkansliet i Rättvik samt vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 6 juni 2024.

Ärendenummer 16810-2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss