Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Gästrike Ägg AB - Gävle kommun

Gästrike Ägg AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på fastigheten Forsbacka 13:44 i Gävle kommun.

Gästrike Ägg AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på fastigheten Forsbacka 13:44 i Gävle kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Gävle kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 7 mars 2024. Ärendenummer 551-14969-2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss