Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan SR Energy AB - Smedjebacken kommun

SR Energy AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark Siksberget i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

SR Energy AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark Siksberget i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt 20 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 270 meter. Projektområdet ligger söder om Jätturns naturreservat, cirka 7 km nordväst om Smedjebackens tätort och 8 km norr om Ludvika.

Miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga vid kommunkansliet i Smedjebackens kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 4 mars 2024. Ärendenummer 4788–2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss