Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut - Säters kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 25 januari 2024 meddelat tillstånd till Säters kommun för fortsatt och utökad avfallsverksamhet på fastigheten Jönshyttan 1:1 i Säters kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 25 januari 2024 meddelat tillstånd till Säters kommun för fortsatt och utökad avfallsverksamhet på fastigheten Jönshyttan 1:1 i Säters kommun.

Tillståndet omfattar hantering och lagring av maximalt 12 900 ton icke-farligt avfall och lagring av maximalt 650 ton farligt avfall per år. Beslutet finns tillgängligt hos Säters kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 29 februari 2024. Ärendenummer 16–2023 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss