Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Slutligt villkor Linde Gas AB - Sandvikens kommun

Linde Gas AB i Sandvikens kommun lämnade den 30 maj 2022 in en prövotidsutredning vad gäller buller till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Bolaget fick den 12 juni 2019 tillstånd till produktion av vätgas, syrgas, kvävgas och argon där miljöprövningsdelegationen sköt upp beslutet om slutligt villkor för buller.

Linde Gas AB i Sandvikens kommun lämnade den 30 maj 2022 in en prövotidsutredning vad gäller buller till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Bolaget fick den 12 juni 2019 tillstånd till produktion av vätgas, syrgas, kvävgas och argon där miljöprövningsdelegationen sköt upp beslutet om slutligt villkor för buller.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 19 juni 2023. Ärendenummer 6174-2023 bör anges.

Kontakt