Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Sandvik Coromant AB - Sandvikens kommun

AB Sandvik Coromant har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt tillverkning av produkter för skärande bearbetning med mera inom fastigheten Järnverket 5:1 i Sandvikens kommun.

AB Sandvik Coromant har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt tillverkning av produkter för skärande bearbetning med mera inom fastigheten Järnverket 5:1 i Sandvikens kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Sandvikens folkbibliotek, Folkets hus, Köpmansgatan 5 i Sandviken samt hos Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38 i Falun. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 15 juni 2023. Ärendenummer 551-1729-2023 bör anges.

Kontakt