Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut MIPO AB - Sandvikens kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 11 maj 2023 meddelat MIPO AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Stärte 8:15 i Sandvikens kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 11 maj 2023 meddelat MIPO AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Stärte 8:15 i Sandvikens kommun. Tillståndet omfattar uttag av 49 500 ton morän till och med den 31 maj 2038.

Beslutet finns tillgängligt hos Sandvikens folkbibliotek i Sandvikens kommun. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 15 juni 2023.

Ärendenummer 551-1560-2023 bör anges.

Kontakt