Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Svevia AB - Borlänge kommun

Svevia AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Rågåker 1:1 m fl i Borlänge kommun.

Svevia AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Rågåker 1:1 m fl i Borlänge kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Borlänge kommun samt hos länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen,
791 84 Falun, senast den 11 april 2023.

Ärendenummer 551-141-2023 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt