Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan om förlängd igångsättningstid och utredningsföreskrifter Slotts Lax AB - Mora kommun

Slotts Lax AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om förlängd igångsättningstid och ändring av utredningsföreskrifter för tillstånd till fiskodling på fastigheterna Björka 52:1 och 52:2 i Mora kommun.

Slotts Lax AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om förlängd igångsättningstid och ändring av utredningsföreskrifter för tillstånd till fiskodling på fastigheterna Björka 52:1 och 52:2 i Mora kommun. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Mora kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarna län, 791 84 Falun senast den 28 mars 2023. Ärendenummer 551-1797-2023 bör anges.

Kontakt