Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse- Upphävande av vattenskyddsområdet för Barkdal vattentäkt, Leksands kommun

Länsstyrelsen beslutade 6 oktober 2022 att upphäva vattenskyddsområdet för Barkdal vattentäkt.

Länsstyrelsen beslutade 6 oktober 2022 att upphäva vattenskyddsområdet för Barkdal vattentäkt. Länsstyrelsen har nu beslutat om en föreskrift (20 FS 2022:27) som upphäver vattenskyddsföreskriften (20 FS 1990:47) för berörd vattentäkt. Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun.

Kontakt