Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse- ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om fortsatt täktverksamhet (Rödmyra naturgrustäkt) samt kross- och sorteringsverksamhet inom fastigheten Öje 8:45 i Ljusdals kommun

MaserFrakt AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsätta bedriva täktverksamhet (Rödmyra naturgrustäkt) samt kross- och sorteringsverksamhet inom fastigheten Öje 8:45 i Ljusdals kommun

MaserFrakt AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsätta bedriva täktverksamhet (Rödmyra naturgrustäkt) samt kross- och sorteringsverksamhet inom fastigheten Öje 8:45 i Ljusdals kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos receptionen i kommunhuset i Ljusdals kommun samt hos länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun, senast den 23 januari 2023. Ärendenummer 551-13830-2022 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt