Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Fageråsen, Dala Vind Fagervind AB, Malung-Sälens kommun

 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 13 december 2022 beslutat att ge Dala Vind Fagervind AB förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Fageråsen i Malung-Sälens kommun

 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 13 december 2022 beslutat att ge Dala Vind Fagervind AB förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Fageråsen på fastigheterna Storbyn 1:14, Tällbyn 6:4, Storbyn 24:1, Grimsmyrheden 12:31, Granberg 2:1 m fl i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län, till och med den 29 maj 2028. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Malung Sälens kommun samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den, 16 januari 2023. Ärendenummer 551-3453-2022 bör anges.

Kontakt