Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse-tillståndsbeslut för AB Borlänge Energi, Borlänge kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 13 december 2022 meddelat AB Borlänge Energi tillstånd till fortsatt och utökad avfallsverksamhet inom fastigheten Dalsjö 17:21 i Borlänge kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 13 december 2022 meddelat AB Borlänge Energi tillstånd till fortsatt och utökad avfallsverksamhet inom fastigheten Dalsjö 17:21 i Borlänge kommun. Tillståndet omfattar lagring, behandling, återvinning och bortskaffning av upp till 325 000 ton avfall per år, varav 15 000 ton farligt avfall. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Borlänge kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 17 januari 2022. Ärendenummer 551-13540-2021 bör anges.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss