Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Siljan Schakt Entreprenad AB, Orsa kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Dalarnas län har den 1 december 2022 meddelat Siljan Schakt Entreprenad AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Skattungbyn 51:18 m fl i Orsa kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Dalarnas län har den 1 december 2022 meddelat Siljan Schakt Entreprenad AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Skattungbyn 51:18 m fl i Orsa kommun. Tillståndet omfattar uttag av 100 000 ton morän till och med den 30 november 2042. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Orsa kommun samt hos länsstyrelsen. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen: dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 5 januari 2023. Ärendenummer 551-12363-2022 bör anges.
Införs i Post- och Inrikes Tidningar samt Dalarnas Tidningar inklusive Mora Tidning.

Kontakt