Risk för gräsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - upphävande av vattenskyddsområdena och dess föreskrifter för vattentäkterna Västermyckeläng, Lövnäs, Evertsberg och Dysberg i Älvdalens kommun.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att upphäva vattenskyddsområdena och dess föreskrifter för vattentäkterna Västermyckeläng, Lövnäs, Evertsberg och Dysberg i Älvdalens kommun.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att upphäva vattenskyddsområdena och dess föreskrifter för vattentäkterna Västermyckeläng, Lövnäs, Evertsberg och Dysberg i Älvdalens kommun. Älvdalens Vatten och Avfall AB har ansökt om att ovanstående vattenskyddsområden ska upphävas då vattentäkterna inte längre används och inte kommer att vara aktuella dricksvattenuttag i framtiden. Besluten finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 5 januari 2023. Ange vilket vattenskyddsområde som avses.

Kontakt