Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut DalaFrakt AB - Rättviks kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 9 juni 2022 meddelat DalaFrakt AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Söderås 18:1 m fl i Rättviks kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 9 juni 2022 meddelat DalaFrakt AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Söderås 18:1 m fl i Rättviks kommun. Tillståndet omfattar uttag av 1 050 000 ton berg och morän t o m den 30 juni 2042. Beslutet finns tillgängligt hos Kommunkansliet i Rättviks kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 12 juli 2022. Ärendenummer 551-3030-2020 bör anges

Kontakt