Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Gasum AB - Borlänge kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 7 juni 2022 meddelat Gasum AB tillstånd till produktion av biogas samt uppgradering och förvätskning av producerad biogas inom fastigheten Ovandal 7:11 m.fl. i Borlänge kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 7 juni 2022 meddelat Gasum AB tillstånd till produktion av biogas samt uppgradering och förvätskning av producerad biogas inom fastigheten Ovandal 7:11 m.fl. i Borlänge kommun. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Borlänge kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 13 juli 2022. Ärendenummer 551-13003-2021 bör anges.

Kontakt