Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Microsoft Sweden 1172 AB - Gävle kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 1 juni 2022 meddelat Microsoft Sweden 1172 AB tillstånd till uppförande och drift av befintlig och utökat datacenter med reservkraftsanläggning, innefattande flera förbränningsanläggningar med en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om maximalt 300 MW.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 1 juni 2022 meddelat Microsoft Sweden 1172 AB tillstånd till uppförande och drift av befintlig och utökat datacenter med reservkraftsanläggning, innefattande flera förbränningsanläggningar med en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om maximalt 300 MW. Verksamheten är belägen inom Ersbo industriområde, på fastigheten Skogmur 3:2 i Gävle kommun. Tillståndet är tidsbegränsat t o m 2037-12-31. Beslutet finns tillgängligt hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 6 juli 2022. Ärendenummer 551-9633-2021 bör anges.

Kontakt