Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Bullerforsens Kraft AB - Borlänge kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 15 april 2021 meddelat Bullerforsens Kraft AB tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Yttre Gerbergärdet 10:14 i Borlänge kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 70 000 ton upplagsmassor t o m 2027-04-30. Beslutet finns tillgängligt hos Kommunkansliet i Borlänge kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 19 maj 2021. Ärendenummer 551-3645-2021 bör anges.

Kontakt