Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Swed Handling AB - Gävle kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 24 mars 2021 meddelat Swed Handling AB tillstånd till tillverkning av kemiska produkter enbart genom fysikaliska processer, lagring av kemiska produkter samt mellanlagring och behandling av farligt avfall på fastigheten Sörby Urfjäll 8:20 i Gävle kommun.

Tillståndet gäller för tillverkning och lagring av maximalt 35 000 ton kemiska produkter per år, samtidig mellanlagring av maximalt 50 ton farligt avfall och behandling av maximalt 50 ton farligt avfall per år.

Beslutet finns tillgängligt hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 27 april 2021. Ärendenummer 551-26-2020 bör anges.

Kontakt