Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Förlängd igångsättningstid wpd Onsphore Stöllsäterberget AB - Malung-Sälens kommun

wpd Onshore Stöllsäterberget AB ansökte 2018 om förlängning av igångsättningstid avseende tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark på Stöllsäterberget. Förlängning av igångsättningstiden meddelades av Miljöprövningsdelegationen den 15 november 2018. I januari 2021 överklagades beslutet till Mark- och miljödomstolen i Nacka som beslutade att återförvisa målet till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning då ansökan inte kungjorts.

wpd Onshore Stöllsäterberget AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft på fastigheterna Norra Stöllet 1:168, 1:17, 1:65, 1:68, 1:33, 1:34, 1:66, 1:21, 1:2 i Torsby kommun, Värmlands län, samt Östra Näsberg 10:2, 1:6, 1:9 och Granberg 5:1 i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Torsby kommun, Malung-Sälens kommun samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 23 april 2021. Ärendenummer 551-4893-2021 bör anges.

Kontakt