Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Samråd om riskhanteringsplan för Falu tätort, rörande översvämningsdirektivet

Falu tätort har pekats ut som ett område med stor översvämningsrisk. Av denna anledning har Länsstyrelsen tagit fram ett samrådsunderlag med förslag till riskhanteringsplan. Den beskriver översvämningsriskerna utifrån olika scenarier och innehåller mål och åtgärder som syftar till att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador vid översvämning. Samrådsunderlaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen och på Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/ dalarna/riskhanteringsplan-oversvamning-falun. länk till annan webbplats


Samrådet pågår fram till den 31 maj 2021 och utgår från Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2007 /60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Kontakt