Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Hali AB - Ovanåkers kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 11 mars 2021 meddelat HALI AB tillstånd till utökad avfallsverksamhet inom fastigheterna Alfta Kyrkby 3:30, 28:80 och 1:16 i Ovanåkers kommun. Tillståndet omfattar sortering, bearbetning och lagring av avfall. Beslutet finns tillgängligt hos biblioteket i Edsbyn samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 8 april 2021. Ärendenummer 551-7297-2019 bör anges.

Kontakt