Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut AB Thycko Fredin - Hudiksvalls kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 11 mars 2021 meddelat AB Thycko Fredin tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Västansjö 7:2 i Hudiksvalls kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 199 900 ton morän t o m 2041-06-30. Beslutet finns tillgängligt hos Kommunhuset i Hudiksvalls bibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 14 april 2021. Ärendenummer 551-43-2021 bör anges.

Kontakt