Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut DalaFrakt AB - Gagnefs kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 25 februari 2021 meddelat DalaFrakt AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Borgsheden 1:12 i Gagnefs kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 550 000 ton berg och morän t o m 2041-06-30. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Gagnefs kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 1 april 2021. Ärendenummer 551-20351-2020 bör anges.

Kontakt