Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Transtrands Besparingsskog - MAlung-Sälens kommun

Transtrands Besparingsskog har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täktverksamhet inom fastigheten Transtrands Besparingsskog s:9 i Malung-Sälens kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Malung-Sälens kommun samt hos länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun, senast den 29 mars 2021. Ärendenummer 551-1497-2021 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Kontakt