Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan wpd Onshore Tandsjö AB - Ljusdals kommun

 wpd Onshore Tandsjö AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft på fastigheten Tandsjö 7:1 i Ljusdals kommun. Handlingar i ärendet finns tillgängliga i receptionen, Kommunhuset i Ljusdal samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 17 mars 2021. Ärendenummer 551-12530-2020 bör anges.

Kontakt