Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Setra Trävaror AB - Hedemora kommun

Setra Trävaror AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en anläggning för tillverkning av korslimmat trä (KL-trä) på fastigheten Långshyttan 1:35 i Hedemora kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Hedemora kommun, Rådhuset, samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast 19 februari 2021. Ärendenummer 551- 2750-2020 bör anges.

Kontakt