Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Vindkraftverk Brynhild AB - Nordanstigs kommun

 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 18 december 2020 gett Vindkraftpark Brynhild AB tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheterna Vik 1:1, 8:1 och Dävsta 11:1, öster om Jättendal i Nordanstigs kommun, uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 4 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 150 meter och med tillhörande infrastruktur. Beslutet finns tillgängligt hos Nordanstigs kommunbibliotek samt Länsstyrelsen Dalarna.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se senast den 22 januari 2021. Ärendenummer 551-2778-2015 bör anges.

Kontakt