Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsansökan Bergkvist-Insjön AB - Leksands kommun

Bergkvist-Insjön AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad drift av sågverksverksamheten på fastigheten Holen 4:16 i Leksands kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Leksands kommun, kommunkansliet samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos länsstyrelsen Dalarna.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 15 januari 2021. Ärendenummer 551-5079-2020 bör anges.

Kontakt