Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tllståndsbeslut wpd Scandinavia AB - Rättviks kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 26 november 2020 meddelat wpd Onshore Broboberget AB tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft (Broboberget) ca 2,5 mil väster om Edsbyn och ca 5 mil norr om Rättvik. Tillståndet omfattar maximalt 80 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 230 meter samt tillhörande vägar och uppställningsplatser m.m. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Rättvik, Edsbyns bibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 31 december 2020. Ärendenummer 551-6466-2019 bör anges.

Kontakt