Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Tillståndsbeslut Biobränslekompaniet Mellansvenska AB - Ljusdals kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 26 november 2020 meddelat Biobränslekompaniet Mellansvenska AB tillstånd till återvinning av aska vid upprustning av befintlig skogsbilväg på fastigheten Stocksbo 2:34 i Ljusdals kommun. Beslutet finns tillgängligt hos i receptionen på kommunhuset samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 31 december 2020. Ärendenummer 551-1073-2020 bör anges.

Kontakt