Publiceringsdatum: 22 oktober 2020

Senast uppdaterad: torsdag 22 oktober, 15.22

Kungörelse - Tillståndsbeslut Wallbergs Åkeri AB - LJusdals kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 22 oktober 2020 meddelat Wallbergs Åkeri i Hennan AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Välje 2:16 i Ljusdals kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 1 000 000 ton berg och morän t o m 2040-10-31. Beslutet finns tillgängligt hos Kommunhuset i Ljusdals kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 27 november 2020. Ärendenummer 551-12480-2020 bör anges.

Kontakt