Publiceringsdatum: 22 oktober 2020

Senast uppdaterad: torsdag 22 oktober, 16.18

Kungörelse - tillståndsbeslut Maserfrakt AB - Älvdalens kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 22 oktober 2020 meddelat MaserFrakt AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Idre 14:12 i Älvdalens kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 800 000 ton berg och morän t o m 2040-10-31. Beslutet finns tillgängligt hos Kontaktcenter i Älvdalens kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 27 november 2020. Ärendenummer 551-13312-2020 bör anges.

Kontakt