Publiceringsdatum: 22 oktober 2020

Senast uppdaterad: torsdag 22 oktober, 13.34

Kungörelse - Tillståndsbeslut Janpers Lantbruk AB - Säters kommun

 Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 22 oktober 2020 meddelat Janpers Lantbruk AB tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning till 678 djurenheter på fastigheterna Västerby 14:1 och 14:2 i Säters kommun. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Säters kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 27 november 2020. Ärendenummer 551-12897-2019 bör anges.

Kontakt