## ## @author Sahin Bosnic [sahin.bosnic@consid.se] ## #set ($sitevisionUtils = $request.getAttribute('sitevision.utils')) #set ($propertyUtil = $sitevisionUtils.getPropertyUtil()) #set ($portletContextUtil = $sitevisionUtils.getPortletContextUtil()) #set($currentPage = $portletContextUtil.getCurrentPage()) ## Check if current page has SDG tags #if($propertyUtil.getString($currentPage, "sdg-tag") && $propertyUtil.getString($currentPage, "sdg-tag") == "Ja") #set ($sdg_tag = $propertyUtil.getString($currentPage, "sdg-tag")) ## NOT USED #set ($dc_iso = $propertyUtil.getString($currentPage, "DC.ISO3166")) #set ($dc_location = $propertyUtil.getString($currentPage, "DC.Location")) #set ($dc_service = $propertyUtil.getString($currentPage, "DC.Service")) #set ($policy_code = $propertyUtil.getString($currentPage, "policy-code")) #set ($dc_policy = $propertyUtil.getString($currentPage, "DC.Policy")) #if($dc_location && $dc_location.length() > 0) #end #if($dc_policy && $dc_policy.length() > 0) #end #end

Publiceringsdatum: 22 oktober 2020

Senast uppdaterad: torsdag 22 oktober, 15.56

Kungörelse - Tillståndsbeslut Falukrossen KB - Falu kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 22 oktober 2020 meddelat Falukrossen KB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Gårdvik 1:7 m fl i Falu kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 2 000 000 ton berg t o m 2040-10-31. Beslutet finns tillgängligt hos Stadskansliet i Falu kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 27 november 2020. Ärendenummer 551-8266-2020 bör anges.

Kontakt