Publiceringsdatum: 9 oktober 2020

Senast uppdaterad: torsdag 22 oktober, 07.25

Kungörelse - Beslut om slutliga villkor Rågsveden - Sveden trä AB - Vansbro kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 8 oktober 2020 beslutat om slutliga villkor för buller vid närliggande bostäder för Rågsveden-Sveden Trä AB på fastigheten Näset 52:1 i Vansbro kommun.

Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Vansbro kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 20 november 2020. Ärendenummer 551- 15079-2018 bör anges.

Kontakt