Publiceringsdatum: 7 oktober 2020

Senast uppdaterad: onsdag 7 oktober, 14.19

Kungörelse - tillståndsansökan Sigurd Sand AB - Ljusdals kommun

Sigurd Sand AB har hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fortsatt bedriva täkt av naturgrus inom fastigheten Järvsö-Boda 5:18 i Ljusdals kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Receptionen, Kommunhuset i Ljusdals kommun, samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 10 november 2020. Ärendenummer 551-12037-2020 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt