Publiceringsdatum: 25 september 2020

Senast uppdaterad: fredag 25 september, 08.41

Kungörelse - Tillståndsbeslut Dala-Järna Last AB - Vansbro kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 24 september 2020 meddelat Dala-Järna Last AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Uppsälje 17:38 i Vansbro kommun. Tillståndet omfattar brytning av totalt 1 100 000 ton berg och morän t o m 2040-09-30. Beslutet finns tillgängligt hos kommunkansliet i Vansbro kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 28 oktober 2020. Ärendenummer 551-6171-2020 bör anges.

Kontakt