Publiceringsdatum: 27 augusti 2020

Senast uppdaterad: torsdag 27 augusti, 12.43

Kungörelse - tillståndsbeslut NCC Industry AB - Gävlekommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 27 augusti 2020 meddelat NCC Industry AB ändringstillstånd avseende täktverksamhet inom fastigheten Valbo-Backa 6:1 m fl i Gävle kommun. Ändringen innebär ökat maximalt årligt uttag till 800 000 ton. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen, lägre kravnivå. Beslutet finns tillgängligt hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 5 oktober 2020. Ärendenummer 551-7114-2020 bör anges.

Kontakt