Publiceringsdatum: 22 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 22 juni, 12.31

Kungörelse - Tillståndsbeslut Stora Enso Skog och Mark AB - Ovanåkers kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 18 juni 2020 meddelat Stora Enso Skog och Mark AB tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av högst 37 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 meter samt tillhörande anläggningar inom vindkraftspark Hälsingeskogen, i Ovanåkers kommun. Beslutet finns tillgängligt vid Edsbyns bibliotek samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 23 juli 2020. Ärendenummer 551-7900-2013 bör anges.

Kontakt