Publiceringsdatum: 15 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 15 juni, 11.20

Kungörelse - beslut om ändringstillstånd Skanska Industrial Solutions AB - Gävle kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 10 juni 2020 meddelat Skanska Industrial Solutions AB ändringstillstånd avseende täktverksamhet inom fastigheten Valbo-Backa 6:1 m fl i Gävle kommun. Ändringen innebär ökat maximalt årligt uttag till 500 000 ton. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen, lägre kravnivå. Beslutet finns tillgängligt hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, senast den 15 juli 2020. Ärendenummer 551-4825-2020 bör anges.

Kontakt