Publiceringsdatum: 1 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 1 juni, 11.31

Kungörelse - planerat vattenskyddsområde Riset i Mora kommun

Länsstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att förlänga det interimistiska förbudet inom planerat vattenskyddsområde för den allmänna vattentäkten Riset i Mora kommun med ett år. Beslutet innebär att det till och med den 6 juli 2021 är förbjudet att borra djupare än 250 meter under markytan utan tillstånd från länsstyrelsen inom ett avgränsat område nordväst om Östnor.

Beslutet finns tillgängligt på Mora kommun samt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Beslutet kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen senast den 26 juni 2020. Överklagandet skickas till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun. Ange dnr 513-6366-2020.

Kontakt