Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Bevarandeplaner - Natura 2000

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer att fastställa nya bevarandeplaner för följande Natura 2000-områden.

Tabell över områden

Ärende

Natura 2000-område

Kommun-/er

511-11771-2016

Sångån SE0620107

Gagnef/Leksand

511-11734-2016

Fjätälven och Västvallen i Storfjäten SE0620003

Älvdalen

511-11735-2016

Storån-Österdalälven SE0620005

Älvdalen

511-11700-2016

Görälven Västerdalälven SE0620026

Malung-Sälen

Beslutsförslagen finns tillgängliga i anslutning till receptionen hos Länsstyrelsen, Åsgatan 38, Falun eller för nedladdning nedan.

Den som vill yttra sig i något av dessa ärenden ska göra det till Länsstyrelsen, 791 84 FALUN eller med e-post till dalarna@lansstyrelsen.se senast den 17 februari 2020. Ange diarienummer enligt ovan i samband med yttrandet för att koppla yttrandet till rätt ärende.

Kontakt